نهی از بی فکری ... !! - بلموت آفابت


نهی از بی فکری ... !!

 

بعضی ادما رو نباید راهنمایی کنی

چون اینقدر غیر منطقی عکس العمل نشون میدن

که پشیمونت میکنن

این جور ادما باید یه راه رو که تهش بن بست هست رو

تا ته برن و بفهمن بن بسته

البته من وظیفه ام بود بگم..

گفتم،هیچ وقت دیگه عذاب وجدان نخواهم داشت که

چرا موقعی که باید راهنمایش میکردم، نکردم...

 

بقیه اش رو خود دانی دوستم.

دیگه به من ربطی نداره از این به بعدش...

امیدوارم هرگز پشیمون نشی


برچسب ها:
زمان: 2015-06-08 12:31:01